SUSUNAN KEPENGURUSAN

IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) PROVINSI BALI
MASA BAKTI 2023-2026

KETUA KEHORMATAN
Ar. Made Gede Suryanatha, ST., IAI

KETUA
Ar. I Wayan Agus Novi Dharmawan, ST., MT., IAI

WAKIL KETUA 1
Ar. I Gede Hendrayana, ST., IAI

WAKIL KETUA 2
Dr. Ngurah Gede Dwi Mahadipta , ST., MT., IAI

WAKIL KETUA 2
Ar. I Gede  Harimurti, ST., IAI

SEKRETARIS 1
Ar. Made Bhuana Windu Segara, ST., IAI  

SEKRETARIS 2
Ar. Christine Wijayanti, IAI

BENDAHARA 1
Ar. I Nyoman Budiyasa, ST., IAI

BENDAHARA 2
Ar. Charles Dewanto Ongkoutomo , B.Arch ., M.Arch., IAI

BIDANG KEPROFESIAN
Ar. Ir. Ni Wayan Meidayanti Mustika, ST., MT., IAI
Ar. Ida Bagus Wahyudi Saraswati, ST., M.Ars., IAI
Ar. I Gde Ngurah Widiadnyana, ST., IAI
Ar. I Gusti Ayu Mirah Tiarasani Artawa, ST., IAI
I Putu Windi Adnyana, ST

BIDANG PENDIDIKAN ARSITEK
Ar. Ni Wayan Nurwasih, ST., MT., IAI
Ar. I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Putra, ST., MT., IAI
Ayu Putu Utari Parthami Lestari, ST., MT 
Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT
I Kadek Wisnawa, ST., MT

BIDANG PENGABDIAN PROFESI
Ar. I Komang Gde Sudarma, ST., IAI
Ar. Ida Bagus Alita, ST., IAI
Ar. I Putu Agus Sukayasa, ST., IAI
Ar. I Putu Agus Adi Yudiana, ST., IAI

I Putu Swihendra, ST.,MT

BIDANG PENGHARGAAN & SAYEMBARA KARYA ARSITEKTUR
Ar. K. Kompyang  Widyastuti, ST., MT., IAI
Ar. I Made Wahyu Artasana, ST., IAI
Ar. Putu Gede Artha Wibawa,ST., IAI

Ar. Bramana Ajasmara Putra, S.Ars., M.Ars., IAI 
Ar. I Putu Kartika Udayana, ST., MT., IAI

BIDANG PENGKAJIAN, PELESTARIAN ARSITEKTUR
Ar. Kuntaparmana, ST., MT.
Ar. Ir. I Putu Oka Swiranatha ST., M.Si, IAI
Ar. Rifqi Muhandra, ST., IAI
Dr. Ni Putu Suda Nurjani, ST., MT

 

BIDANG HUBUNGAN ORGANISASI & KELEMBAGAAN
Ar. I Putu Agus Adi Tanaya, ST., IAI
Ar. Olindo Sitanggang, ST., IAI
Ar. Gathi Subekti, ST., IAI
Ar. Adrian Christian Worek, ST., IAI

 

BIDANG KEMITRAAN DAN PUBLIKASI
Ar. Ni Luh Nyoman Sulastini, ST., IAI
Ar. Ida Ayu Putu Sri Wulandika, ST., IAI
Ar.Idnul Fitriya Hadi Indasari, ST., M.Ars., IAI
Ar. Andesita Oki Kusumastuti, ST., IAI

MEDIASI & ADVOKASI
Ar. Ir. Ida Bagus Made Parsa, MM .,IAI
Ar. I Gusti Made Putra, ST., IAI
Ar. Marthin Gunardhy, ST., M.Ars., IAI
Ar, I Wayan Wiryawan, ST., MT., IAI